Velg med hjertet.
Velg mat som er
dyrevern­merket.

Når du velger mat merket med Dyrevernmerket kan du føle deg trygg på at dyrene har hatt:
Bedre plass, sunnere kropp og
mer aktivitet.

Bedre liv for kyllingen

Rase som vokser saktere med sunnere kropp
Bedre plass
Frisk luft og dagslys
Naturlig døgnrytme
Lek og utfoldelse

Bedre liv for kua

Alle dyra skal få gå fritt – ikke stå bundet
Ku og kalv får være sammen etter fødselen
Tett og myk liggeplass for alle
Lengre tid på beite
Bedre plass
Smilende gris som spiser på høy ute på vinteren

Bedre liv for grisen

Bedre plass
Grisen får komme ut
Myk liggeplass
Lek og utfoldelse
Mer naturlig mat

Bedre liv for høna

Lek og utforskning
Bedre plass
Frihet til å gå ut
Mer naturlig mat
Bedre kontroll av inneklimaet

Dyrevernalliansen mener at alle dyr har krav på livskvalitet – et liv verdt å leve.
Derfor har vi etablert Norges eneste merkeordning hvor dyrene er i fokus!

Målet med merket er å bedre livet til flest mulig dyr.

Forbrukere må få mulighet til å velge bedre dyrevelferd. Når du velger mat med dette merket, er du garantert at dyrene har hatt et bedre liv.

Velg med hjertet!

Dyrevernmerket. Logo.
Skroll til toppen