Kalvehagen gård blir dyrevernmerket

Gode erfaringer med Dyrevernmerket

Ny kyllinggård får Dyrevernmerket

På naturens og husdyrenes premisser

Grisene til Heinrich hjelper til med gjødslingen

Kolonihagen mener alvor med dyrevelferd

Vivelstadsvea gård blir dyrevernmerket

Setter dyrevelferd i høysetet

Går foran for dyrene

På Grøndalen har de et mål om at dyrene skal leve så naturlig som mulig, og de strekker seg langt for å legge til rette for nettopp dette. Melken fra kua bruker de til å fremstille ferskost under merket Nýr.

Norges første matmerking med dyrevelferd i fokus

Endelig får Norge en matmerking som garanterer bedre dyrevelferd!