En triveligere hverdag for oss og dyrene

Bjerke gård i Revetal blir nå dyrevernmerket. – Å bli godkjent med Dyrevernmerket er for oss en bekreftelse på at de tankene vi har og de handlingene vi gjør er riktige, sier bonde Geir Einar Flathen.

Geir Einar og familien hans ønsker å gi grisene best mulig vilkår for å utøve sin naturlige atferd, og de er glade for at de valgte å satse på utegris. Foto: Ihne Pedersen

Bjerke gård har utegris og drives av Geir Einar Flathen og familien hans. Gården er nå sertifisert i henhold til Dyrevernmerkets kriterier for produksjon.

Vi ønsker å gi dyra best mulig vilkår for å utøve sin naturlige atferd med de forutsetninger vi har på gården. For oss er det mer riktig å drive et dyrehold hvor grisene har mulighet til å ferdes daglig i skog og mark.

- Geir Einar Flathen

Etter at Geir Einar og familien overtok gården i 2018, startet de opp med en tradisjonell kombinertbesetning. Etter å ha drevet et år begynte tankene om å drive på en annen måte å melde seg. Den tradisjonelle produksjonsmåten passet ikke for Flathen og familien hans.

Alle grisene har tilgang til skogsområder med det som hører til av trær, gress og røtter. Foto: Ihne Pedersen

De ønsket å gi grisene større mulighet til å utfolde seg i sitt naturlige miljø. På gården er det mye skog som er veldig godt egnet til beite for grisene. I tillegg har de flere talleavdelinger som de kunne bruke til slaktegris.

– I godt samarbeid med Grøstadgris har vi etterhvert fått gjort en del forandringer og gitt grisene på gården litt andre daglige opplevelser. Dette er en triveligere produksjon for oss og det ser ut som dyra våre trives bra også, sier Flathen.

Bjerke gård samarbeider med Grøstadgris. Oversikt over hvor du kan kjøpe produkter med Dyrevernmerket, finner du her.