Frem til nå har det ikke eksistert noen merkeordning for dyrevelferd i Norge. Som forbruker har det derfor vært vanskelig å orientere seg hvis man ønsker mat fra dyr som har hatt det bedre. Dette ønsker vi å forandre! Dyrevernalliansen mener at alle dyr har krav på livskvalitet – et liv verdt å leve.

Målet med Dyrevernmerket er å bedre livet til flest mulig dyr, ved å skape et marked for mat fra dyr med bedre livskvalitet enn de offentlige minimumskravene.  Vi oppfordrer deg til å spise litt mindre kjøtt, og heller betale litt mer.

Når du velger mat som er merket med Dyrevernmerket, kan du føle deg trygg på at dyrene har hatt: bedre plass, sunnere kropp og mer aktivitet. Rett og slett et bedre liv!

Her kan du lese mer om forskjellene på mat med Dyrevernmerket og annen produksjon:

Kylling – Tabell for sammenligning

Melkekyr – Tabell for sammenligning

Verpehøns – Tabell for sammenligning

Gris – Tabell for sammenligning

Dyrevernalliansens Dyrevernmerke
Kylling på Hovelsrud gård
Kylling på Hovelsrud gård