Gode erfaringer med Dyrevernmerket

De dyktige Dyrevernmerkede bøndene får stadig positive tilbakemeldinger fra kunder som setter pris på merkeordningen. Samtidig fører merket til rekruttering av nye bønder med dyrevelferd i fokus.

Tre griser som ligger i halm ute
Foto: Iselin L. Hauge

Siden Dyrevernmerket kom i butikken høsten 2018, har merkeordningen utvidet seg og nye bønder har fått merket produksjonen sin.

Det finnes nå både Dyrevernmerket kylling, gris, melkeprodukter og storfekjøtt.

Økende interesse for dyrevelferd

Kylling på Hovelsrud gård
Marianne Olssøn på Hovelsrud synes det er gøy med så stort engasjement rundt Dyrevernmerket. Foto: Ihne Pedersen.

Marianne Olssøn på Hovelsrud synes det er gøy med så stort engasjement rundt Dyrevernmerket. Foto: Ihne Pedersen.

Kyllingbonde Marianne Olssøn forteller at hun har fått mange positive tilbakemeldinger fra kunder som setter pris på at de har fått Dyrevernmerket.

– Det virker som om det er stadig flere som er opptatt av dyrevelferd, og de blir glade over at det finnes en merkeordning som kan hjelpe dem å velge dyr som har levd et bedre liv.

Selve prosessen med å bli dyrevernmerket opplevde Olssøn som god og konstruktiv.

– Vi opplevde å få gode forslag til hvordan kyllingene våre kunne få det enda bedre i den tiden de er hos oss, og vi opplevde Dyrevernalliansens folk som flinke fagpersoner med veldig god kompetanse på dyrevelferd. De er også gode og kompetente diskusjonspartnere hvis det er noe i kyllingproduksjonen vi ønsker å diskutere, forteller hun.

Uproblematisk prosess å bli dyrevernmerket

Petter sitter i høyet og koser med ullgris
Petter Simonsen legger til rette for at ullgrisene hans skal ha et så godt liv som mulig. Han og kollegaene får mange positive tilbakemeldinger på Dyrevernmerket. Foto: Ihne Pedersen.

Petter Simonsen legger til rette for at ullgrisene hans skal ha et så godt liv som mulig. Han og kollegaene får mange positive tilbakemeldinger på Dyrevernmerket. Foto: Ihne Pedersen.

På gården i Hemnes har Petter Simonsen og kollegaene hans på nabogården også god erfaring med å være dyrevernmerket grisebonde. Petter forteller at de opplevde prosessen med å bli dyrevernmerket som utelukkende positiv og uproblematisk.

– Dyrevernalliansen var veldig lett å forholde seg til. Det var kun hyggelige og konstruktive mennesker å ha med å gjøre underveis, sier han.

Mottagelsen fra publikum har også vært positiv.

– Dyrevernmerket betyr mye for stadig flere og gir stor integritet og respekt, sier Petter.

Stor etterspørsel etter dyrevernmerkede produkter

Mann med forkle og vinflasker i dorapning
Arnt Ove Dalebø i Kolonihagen er veldig fornøyd med oppfølgingen fra Dyrevernalliansen i prosessen med å få dyrevernmerket produkter. Foto: Kolonihagen

Arnt Ove Dalebø i Kolonihagen er veldig fornøyd med oppfølgingen fra Dyrevernalliansen i prosessen med å få dyrevernmerket produkter. Foto: Kolonihagen

Kolonihagen, som leverer til Rema 1000, har fått dyrevernmerket svineproduktene sine. Gründer i Kolonihagen og direktør for innovasjon & bærekraft, Arnt Ove Dalebø, kan fortelle om tett oppfølging fra en faglig dyktig og engasjert gjeng fra Dyrevernalliansen.

– Tidlig i prosessen så var vi i felleskap på besøk hos Kåre Abrahamsen, en av våre grisebønder, og fikk en praktisk tilnærming til kravene for hva dette ville bety for den daglige driften og kanskje viktigst av alt, diskusjon om hvordan vi ytterligere kan strekke oss mot både forbedringer og nye tiltak for å bedre dyrevelferden.

Arnt Ove forteller at Kolonihagen ønsker å flytte grensene sammen med bøndene ved å stadig legge til velferdstiltak for å bedre dyrevelferden for grisene. Og takket være stor etterspørsel etter dyrevernmerket gris, er de i gang med å rekruttere nye bønder.

– Jeg er utrolig stolt av å kunne sitte og diskutere skisser til nye driftsbygninger med motiverte og dedikerte bønder, og samtidig ta høyde for gjeldende kriterier for Dyrevernmerket. Snart blir Kalvehagen på Sørlandet del av Kolonihagen, og flere produsenter kommer!

Dyrevernmerket er en måte å vise frem god dyrevelferd

Marianne Olssøn på Hovelsrud forteller at de gikk over til økologisk kylling fordi de ville lage en kylling som har levd et annet og bedre liv enn konvensjonell kylling.

– Dyrevelferd er selve begrunnelsen bak det vi gjør. Derfor mener vi at Dyrevernmerket er en måte å vise forbrukerne at dette er viktig for oss og noe vi satser på.

Skroll til toppen