Norges første matmerking med dyrevelferd i fokus

Dyrevernalliansen lanserer Norges første merkeordning for mat med dyrevelferd i fokus. Når du velger produkter med Dyrevernmerket kan du føle deg trygg på at dyrene har hatt et bedre liv.

Dyrevernalliansen mener at alle dyr har krav på livskvalitet – et liv verdt å leve. Frem til nå har vi ikke hatt noen merkeordning for dyrevelferd i Norge. Som forbruker har det derfor vært vanskelig å orientere seg hvis man ønsker mat fra dyr som har hatt det bedre. Dyrevernalliansen er stolt over å være den første som oppretter en merkeordning som retter seg direkte mot dyrevelferd.

Matmerking gir bedre liv

Målet med Dyrevernmerket er å bedre livet til flest mulig dyr, ved å skape et marked for mat fra dyr med bedre livskvalitet enn de offentlige minimumskravene. Når du velger mat som er dyrevernmerket kan du føle deg trygg på at dyrene har hatt bedre plass, sunnere kropp og mer aktivitet. Rett og slett et bedre liv!

Vi har kriterier for kylling, verpehøner og melkekyr.

Vi gleder oss til å utvide merkeordningen med flere typer produkter fra bønder med dyrevelferd i fokus. Oversikt over hvor du i dag kan kjøpe produkter med Dyrevernmerket finner du her.

Når du velger mat som er dyrevernmerket kan du føle deg trygg på at dyrene har hatt: bedre plass, sunnere kropp og mer aktivitet. Rett og slett et bedre liv!

Spesielt utvalgte

Dyrevernalliansens veterinærer og sivilagronomer har utarbeidet de spesifikke kriteriene som må følges for at et produkt skal kunne bli tildelt Dyrevernmerket.

Målet er at Dyrevernmerket skal bidra til å løfte dyrevelferden for dyrene som trenger det aller mest – dyrene i de mest intensive produksjonene i Norge. Ved å tjene som eksempel på hvilke forbedringer som er mulige å få til, ønsker vi at Dyrevernmerket skal inspirere bønder over hele landet til å satse på dyrevelferd i større grad. Ved å vise frem alternative driftsmåter synliggjør vi at det er mulig å produsere mat med bedre dyrevelferd.

Dyrevernalliansen hjelper dyrene som trenger det aller mest i intensivt landbruk. Vi mener at alle dyr har krav på livskvalitet – et liv verdt å leve. Derfor har vi etablert Dyrevernmerket.

Velg med hjertet. Velg et dyrevernmerket produkt.

Skroll til toppen