Din gevinst

Når du som bonde tar del i merkeordningen, vil du få merket produktene dine med Dyrevernmerket og få sertifisert driften opp mot merkets kriterier. Sertifisering av matproduksjon innebærer konkrete sertifiseringskriterier, kontroll og sporbarhet tilbake til produsent. Det igjen gjør at du vil få en garanti – som øker muligheten til å få mer betalt for produktene fra forbruker eller handelsledd.

Dyrevernmerket er laget for å være så enkelt som mulig å ta i bruk for deg som bonde. Du må selv sørge for å oppfylle kriteriene, men Dyrevernmerkets veterinærer og sivilagronomer kan tilby rådgivning i prosessen. Så snart kriteriene er oppfylt, gjenstår det å undertegne en enkel kontrakt. Deretter vil du få en henvendelse fra et eksternt sertifiseringsorgan, som inspiserer gården og kontrollerer at kriteriene er oppfylt. Hvis det gjenstår noe, vil du normalt få en frist til å rette forholdene. Det kan søkes om overgangstider eller særlige dispensasjoner dersom du har spesielle utfordringer som står i veien for å imøtekomme de spesifikke kravene. I mange tilfeller kan vi finne gode kompensatoriske løsninger til det beste for både dyrene og deg.

Les om hvordan andre bønder har opplevd dialogen med oss her.

Dyrevernmerket skal utvikle seg videre i dialog med både deg som er næringsaktør og forbrukerne. Kriteriene vil bli revidert minimum annet hvert år, og løpende ved behov.

Er dere flere bønder som produserer samme merkevare, velger du selv om du vil synliggjøre gården i markedsføring og omtale.

Når du tar del i merkeordningen, tjener du som et eksempel for andre bønder på at det finnes driftsmåter som gjør det mulig å satse på bedre dyrevelferd. Du blir en av dem som går foran og viser vei!

Dyrevernmerket. Logo.
Skroll til toppen