Priser

Hva koster det for bonden å delta i Dyrevernmerket?

Dyrevernmerket eies av Dyrevernalliansen og har et ideelt (ikke-profitt) formål. Målet er at merkeordningen skal være mest mulig selvfinansierende på sikt.

Det koster å tilby en merkeordning: i tillegg til administrasjon, daglig drift, videreutvikling av eksisterende kriterer og etablering av nye kriterier, vil det på sikt være behov for blant annet forskning og utvikling (FoU). Merkelisens vil bidra noe til driften, men Dyrevernmerket vil sannsynligvis være avhengig av andre inntektskilder for å bli selvfinansierende.

Tidligere søknadsgebyr og årsavgift ble fjernet fra og med 2022.

Primærprodusenter betaler kun for et årlig sertifiseringsbesøk. Dette er for tiden en kostnad på 6940,- som betales direkte til revisjonsselskapet etter kontrollbesøket.

For sluttbruker, altså bedrift eller eier som merker et produkt med Dyrevernmerket, tilfaller en omsetningsbasert merkelisens på én promille av virksomhetens årlige omsetning av dyrevernmerkede produkter.

Dyrevernmerket. Logo.
Skroll til toppen