Hva koster det for bonden å delta i Dyrevernmerket?

Dyrevernmerket har et ideelt (ikke-profitt) formål. Målet er at merkeordningen skal være mest mulig selvfinansierende på sikt.

Det koster å tilby en merkeordning – i tillegg til daglig drift, videreutvikling av eksisterende kriterier og etablering av nye kriterier, vil det på sikt være behov for blant annet forskning og utvikling (FoU). Enkeltgårder vil bidra noe til driften av merkeordningen, men Dyrevernmerket vil sannsynligvis være avhengig av andre inntektskilder for å bli selvfinansierende.

Primærprodusenter vil per dags dato bidra slik til Dyrevernmerket:

  • Et søknadsgebyr (engangssum til informasjonsbesøk, veiledning og oppfølging i oppstartsfasen) på kr 4.800.
  • En årlig grunnavgift (til drift av merkeordningen) på kr 4.800. Betales fra og med året etter sertifisering, dvs. ikke samme år som søknadsgebyret.
  • En årlig omsetningsavgift (til drift av merkeordningen) tilsvarende 1 ‰ (én promille) av produsentens årlige omsetning som omfattes av merkeordningen.
I tillegg kommer et årlig sertifiseringsgebyr på kr 6.940, som betales direkte til sertifiseringsorganet etter kontrollbesøket.
Til sammenlikning har merkeordningen Nyt Norge et søknadsgebyr på kr 10.000, en årlig grunnavgift på kr. 7.500 og en omsetningsavgift på 0,5 ‰. Se utfyllende informasjon om kostnadene ved bruk av Dyrevernmerket her.