Hva koster det for bonden å delta i Dyrevernmerket?

Dyrevernmerket har et ideelt (ikke-profitt) formål. Målet er at merkeordningen skal være mest mulig selvfinansierende på sikt.

Det koster å tilby en merkeordning – i tillegg til daglig drift, videreutvikling av eksisterende kriterier og etablering av nye kriterier, vil det på sikt være behov for blant annet forskning og utvikling (FoU). Enkeltgårder vil bidra noe til driften av merkeordningen, men Dyrevernmerket vil sannsynligvis være avhengig av andre inntektskilder for å bli selvfinansierende.

Primærprodusenter vil per dags dato bidra slik til Dyrevernmerket:

  • Et søknadsgebyr (engangssum til informasjonsbesøk, veiledning og oppfølging i oppstartsfasen) på kr 4.800.
  • En årsavgift (til drift av merkeordningen) på kr 4.800. Gjelder først fra og med året etter søknadsgebyret.
I tillegg kommer et årlig sertifiseringsgebyr på kr 6.940, som betales direkte til sertifiseringsbedriften etter kontrollbesøket.