Vivelstadsvea gård er dyrevernmerket

På Vivelstadsvea gård i Hedmark får alle dyrene komme ut. Da bøndene Hanne og Ole Erik skulle bygge nytt fjøs, stod dyrevelferd i høysetet.

Gården Søndre Vivelstadsvea i Åmot kommune i Hedmark drives av Hanne Amundsen og Ole Erik Dufseth. Gården er nå sertifisert i forhold til Dyrevernmerkets kriterier. På Vivelstadsvea gård har de melkekyr og kjøttproduksjon. Dette er den andre gården i Norge som får Dyrevernmerket storfeproduksjon.

Hanne og Ole Erik med ku i bakgrunnen Vivelstadsvea gård
Ole Erik Dufseth og Hanne Amundsen driver gården Vivelstadsvea i Hedmark. Dyrevelferd er viktig for paret, og de har bygget om fjøset slik at kua skal få være mor for kalven sin. Foto: Ihne Pedersen – Nedlastbart

Alle dyrene får komme ut

På Vivelstadsvea Gård lar de kua ta vare på kalven sin i minst 6 uker etter fødselen. Alle dyr, også oksene, slippes ut på et utmarksbeite, som er et stort frodig skogsbeite rundt gården og innover Åstadalen. Hogstflatene er populære å beite på, og det er rikelig med bekker i området. Dyrene oppsøker forhøyninger i terrenget når de vil hvile seg. På varme sommerdager trekker de inn i den eldre produksjonsskogen for å finne skygge og beite lyng.

Bygde om fjøset

Brun ku ute på beite med svart ku i bakgrunn
Lykkelige kyr på Vivelstadsvea gård. Foto: Ihne Pedersen

For Ole Erik og Hanne er god dyrevelferd viktig, og de er stolte over å få dyrevernmerket produksjonen sin. Da de bygde nytt fjøs var det viktig for dem at kua skulle få lov til å være mor for kalven sin.

– Vi ønsker at dyra våre skal ha det godt. Da vi fikk sjansen til å bygge nytt fjøs valgte vi en driftsform som vi mener imøtekommer god dyrevelferd. At denne driftsformen oppfyller kravene til Dyrevernmerket er vi glade for og stolte av. Dyrevernmerket gjør det lettere for forbruker å ta bevisste valg, sier Ole Erik Dufseth.

Dyrevernmerket er bra for dyr, bønder og forbrukere

Det er nå fem år siden Dyrevernmerket, Norges første merkeordning med dyrevelferd i fokus, ble lansert. Frem til da var det vanskelig å orientere seg som forbruker hvis man ønsket mat fra dyr som har hatt det bedre.

Dyrevernmerket mat garanterer at dyrene i produksjonen har hatt bedre livskvalitet enn de offentlige minimumskravene. Dyrevernalliansens veterinærer og sivilagronomer har utarbeidet de spesifikke kriteriene som må følges for at et produkt skal kunne bli Dyrevernmerket. 

Oversikt over hvor du kan kjøpe produkter med Dyrevernmerket, finner du her.

Skroll til toppen